Všeobecné obchodní a odvolací podmínky

1) Základní pravidla
Všechny objednávky z našeho on-line shopu podléhají níže uvedeným obchodním podmínkám. Jiné nebo podobné obchodní podmínky nebudou

2) Ukončení nákupu
Objednávka je platně ukončena po vašem potvrzení objednávky. Po vašem zaregistrování, obdržíte email, který potvrzuje, že vaše objednávka nám byla doručena. Platba probíhá cestou PayPal konta a nebo přes VISA/MASTERCARD ve spojení s novým PayPal přihlášením. Nakoupené zboží (poukazy, dálniční známky, IGL– znečištění ovzduší), budou aktivovány až po vyzvednutí na Route B7 – Kramer OG.

3) Korespondence
Nabídkovým, objednávacím a obchodním jazykem je němčina.

4) Plnění a rizika
Plnění a veškeré služby nese Route B7 Kramer OG.

5) Právní příslušnost, jurisdikce a příslušnost
V případě sporu mezi zákazníkem a firmou ROUTE B7 Kramer OG bude použito rakouské právo s vyloučením ostatních evropských obchodních práv. Platí rakouská jurisdikce příslušného soudu dohodnutého firmou Route B7 Kramer OG.

6) Odvolání
Jedná-li se o obchod na dálku (bez osobního kontaktu), je zákazník chráněn zákonem na ochranu spotřebitele a může do 14 dnů bez udání důvodu od smlouvy ustoupit. Doba odvolání činí 14 dní ode dne sjednání smlouvy. Toto je platné tehdy, je-li během doby odvolání (14 dní od sjednání smlouvy) zaslán odvolávací dopis na firmu Route B7 Kramer OG, Am Zollhaus 11, 2165 Drasenhofen. Když zákazník vypoví smlouvu má za povinnost Route B7 Kramer OG vrátit všechny přijaté platby během 14 dnů. Toto provede firma Route B7 Kramer OG cestou firemního bankovního konta. Při koupi digitálních dálničních známek a IGL – etiket, není možné od vyzvednutí registračního potvrzení stornovat prodej (vrácení).

7) Vyzvednutí
Zboží objednané přes on-line shop, musí být vyzvednuto přímo u Rout B7 Kramer OG, zásilková služba není možná.

8) Platba
Přiznaným platebním prostředkem je PayPal a Visa/Mastercard přes přihlášení PayPal konta.

9) Výhrada vlastnictví
Objednané zboží zůstává tak dlouho ve vlastnictví firmy Route B7 Kramer OG, dokud neproběhne platba. Firma Route B7 Kramer neručí za škody vzniklé po vyzvednutí. Nelze ručit za ušlý zisk a ostatních majetkových škod objednavatele. To samé platí i pro osobní ručení zaměstnanců Route B7 Kramer OG. Omezení ručení se vztahuje pouze na hodnotu kupovaného zboží při koupi daného artiklu.

10) Zjišťování, zpracování a používání osobních
informací našich zákazníků Informace, které získáme, jsou použity v našem účetnictví a k předložení v případě vašeho zájmu. Využíváme vaši adresu,abychom vylepšili servis vůči. vám. Abychom předešli zneužití našich webových stránek nebo abychom odhalili zneužití webových stránek. Informace s osobními daty objednavatelů. nebo dožadujících osob, jsou zpracovávány stále s nejvyšší diskrétností, a nejsou předávány třetím osobám.

11) Kontakty
Route B7 Kramer OG
Am Zollhaus 11
2165 Drasenhofen
Tel. +43 02554 85698
Mail info@routeb7.at

12) Platnost
Všechny ceny jsou uvedeny v eurech včetně daně z přidané hodnoty, všechny informace. jsou uváděny dle rakouského zákona. S aktuálními cenami uvedenými v on-line shopu, ztrácejí staré ceny svou platnost.

13) Salvátorská klauzule
Stanou-li se jednotlivé předpisy z všeobecných obchodních podmínek a odvolací předpisy neplatné, nebo nejsou-li v souladu s právními předpisy, musí se tyto dohodnout cestou platných předpisů, které jsou srozumitelné pro obě strany. Smluvní partneři k dohodě musí projevit vůli. Všeobecné obchodní podmínky tímto zůstávají dle daných předpisů nedotknuty.

TOP