Ochrana dat

Výklad ochrany dat Ochrana vašich osobních dat je pro nás velmi důležitá. Proto vaše data zpracováváme výhradně na základě právních předpisů. V informacích o ochraně informací vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování dat v rámci naší webové stránky.

Kontakt s námi
Jestliže nás kontaktujete na webové stránce přes formulář nebo e-mailem, budou vaše data ve věci zpracování vašeho dotazu i v případě následujících dotazů u nás uchovány šest měsíců. Tyto data nebudou poskytovány bez vašeho svolení dál.

Cookies
Naše webová stránka používá tzv. „Cookies“. Nejedná se o žádné textové soubory, které by mohly být pomocí prohlížeče uloženy na váš přístroj. Nezpůsobují žádné škody. Používáme „cookies“ k tomu, abychom naší zůstávají na vašem přístroji uloženy, než tyto vymažete. Umožňujete nám, že rozpoznáme prohlížeč při jeho dalším vaším užití. Nebudete-li si toto přát, můžete si váš prohlížeč nastavit tak, aby vás váš prohlížeč o „cookies“ informoval a to jen v některých omezených případech. Při deaktivaci „cookies“ může být fungování naší webové stránky omezené.

Borlabs Cookie
Tato webová stránka používá Borlabs Cookie, který nastavuje technicky nezbytný soubor cookie (borlabs-cookie) pro ukládání vašich souhlasů se soubory cookie.
Borlabs Cookie nezpracovává žádné osobní údaje.
Soubor cookie borlabs-cookie ukládá souhlas, který jste udělili při vstupu na webové stránky. Pokud chcete tento souhlas odvolat, jednoduše odstraňte soubor cookie ve svém prohlížeči. Když znovu vstoupíte/znovu načtete webové stránky, budete znovu požádáni o souhlas se soubory cookie.

Web – analýza
Naše webová stránka využívá funkcí – služba webové analýzy u HostProfis ISP Telekom GmbH (se sídlem v Rakousku). K tomu jsou užívány „cookies“, které umožňují analýzu využívání webové stránky uživateli. K tomu zjištěné informace jsou přenášeny na server poskytovatele a tam ukládány. Tomu můžete zamezit, že váš prohlížeč nastavíte tak, aby žádné „cookies“ neukládal. Vaše IP-adresa bude zaznamenána ale bezodkladně vymazáním posledních 8 bitů pseudonymizována (proces skrytí identity). Tímto je možná pouze zevrubná lokalizace. Žádná data nejsou přenášena do zahraničí v EU. Zpracování dat je prováděno na základě právního rozhodnutí § 96 odst. 3 Telekomunikačního zákona a článku 6 odst. 1, písmena a (souhlas) a/nebo písmena f (oprávněný zájem) zákona na ochranu dat. Naše přání ve smyslu zákona na ochranu dat je (oprávněný zájem) je zlepšení naší nabídky a zlepšení vzhledu webové stránky. Jelikož je nám privátní sféra uživatelů důležitá jsou používaná data pseudonymizovaná (skrytá). Používaná data jsou uchovávána po dobu 1 roku.

Vysvětlení k ochraně dat – Google Fonts
Využíváme Google Fonts firmy Google Inc. Amphiteatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). na naší webové stránce. Užívání Google Fonts lze bez autorizace a nejsou zasílány žádné „cookies“ na Google Fonts adresy. Máte-li u googlu konto, nebudou vaše data z konta zasílána na Google během používání Google Fonts. Google zaznamenává pouze užívání CSS a použitých Fonts a tyto data jsou ukládána. Více k těmto a ostatním dotazům najdete na adrese: https://developers.google.com/fonts/faq.
Která data budou Googlem zaregistrována a na co budou data použita, se můžete dočíst na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Vysvětlení k ochraně dat – Facebook
Na této webové stránce užíváme funkce na Facebook, sociálně-mediální síť firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Jaké funkce Facebook nabízí, můžete zjistit na https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Návštěvou naší webové stránky mohou být informace předávány na Facebook. Máte-li konto na Facebook, může Facebook data přiložit k vašemu osobnímu kontu. Nepřejete-li si toto, odhlaste se prosím z Facebook. Jaké předpisy na ochranu dat, které informace Facebook shromažďuje a jak je využívá, najdete nahttps://www.facebook.com/policy.php.

Vysvětlení k ochraně dat – Google Maps
Na této webové stránce užíváme Google Maps firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View. CA 94043, USA). Užíváním funkcí této mapy, jsou data přenášena na Google. Která data budou Googlem zaregistrována a na co budou data použita, se můžete dočíst na
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ nachlesen.

Vaše práva
V zásadě máte právo na informace, korekce, zrušení, omezení, možnost přenosu dat, odvolání a protest. Myslíte-li si, že je zpracování vašich dat v rozporu s ochranou dat, nebo byly-li vaše nároky na ochranu dat v nějakém případě porušeny, můžete podat stížnost na Úřadě pro dohled. V Rakousku je to Úřad na ochranu dat.

Najdete nás na následujích kontaktech:

Roadhouse Route B7 Kramer OG
Drasenhofen 361
2165 Drasenhofen
Rakousko

Email: info@routeb7.at
Telefon: +43 2554 85698

TOP